BAŞKENTİN ŞİRİN KÖYÜ KAVAKKÖY
  ŞEYHBIZIN AŞİRETİ
 


YAPIM AŞAMASINDADIR

 OSMANLININ YİĞİT SAVAŞÇILARI.. SELAHADDİN-İ EYYUBİNİN TORUNLARI.. Çaldıran Savaşından sonra Osmanlı Ordusunda görev alan Şeyhbızın Aşireti 1514 den sonra Kerkük,Süleymaniye ve Hanekin'den kervan ve kafilelerle Şeyh Hüseyin isimli liderleri ile önce Siverek' e yerleşmişlerdir.Aşiret Türkiye nin en büyük aşiretlerinden birisidir.Bölgede Kerküklü (Kerkuki)olarak anılan köylülerin ataları Yavuz Sultan Selim Han Ordusunda lider aşiretlerdendir. Çaldıran savaşında Sünni-Hanefi olmalarından dolayı Osmanlı ordusunda Şah ismail e karşı savaşan aşiret kahramanalıkları ile Çaldıran Savaşının kazanılmasında büyük pay sahibidir.Aşiret Selahaddin Eyyubi ve İdris Bitlisi ile de yakın akrabadır.Şeyhbızın aşireti(Murathanoğulları) Osmanlı tarafından verilen ferman ve secerelerle Adıyaman,Kahta,Urfa,Siverek,Ahlat,Erciş,Muş,Diyarbakır,Maraş,Elazığ,Erzurum,Çukurova,Antep,Rakka ,Düzce, Konya ve Ankara yaylalarını Karakeçileri ile birlikte yazlık ve kışlak olarak vergisiz kullanma hakkına sahip olmuşlardır. Konar-Göçer yaşayarak hayvancılık ve çiftçilik yapan bu savaşcı ve cesur insanlar Anadolunun ortasında yerleşmeye karar vermiş Hanekin,Süleymaniye ve Kerkük kökenli Lekler (Şeyhbazani-Şeyhbızıni-Murathanoğulları,Şeyhan,Şahbaz,Şeyhbızeyni adıyla da anılırlar)tarafından 1850 yılından sonra Dereköy de köyün ilk sakinleri yerleşmişlerdir. Lekler (Şeyhbızıniler)Horasani(İran Horasan-Türkmenistan)Turani bir kavimdir.Bölge sakinlerinin ilk yerleşimi Dereköye olmuştur.Dereköy,Karaömerli(Mandıra),Sarıgöl,Durutlar;Erıf ve Polatlı'nın Kayabaşı köyleri birbirine yakın akrabadır,bu köylerden Düzce'ye cumhuriyetin ilk yıllarına kadar göçler olmuştur.Osmanlı vilayet salnamelerinde ve devlet arşivlerinde köy ahalisi ve aşiretin seceresinden övgü ile bahsedilir. (Prof.Dr.Cevdet TÜRKAY)

Haymana Yenice Fermanı-1 ve Tercümesi

 

1756 tarihli Haymana Yenice(Gözgöz)lilerin atalarına verilmiş ferman(I.si)

 

Tercümesi

 OSMAN b. MUSTAFA HAN el-MUZAFFER DAİMAN

DÜSTUR-İ EKREM MÜŞİR-İ EFHAM NİZAMÜ’L-ALEM MÜDEBBİRU UMURİ’L-CUMHUR Bİ’L-FİKRİSSAKIB MÜTEMMİMÜ MEHAMİ’L-ENAM Bİ’R-REYİS-SAİB MÜTEMMİMÜ BÜNYANİ’D-DEVLETİ VE’L –İKBAL MÜŞŞEYİDÜ ERKANİ’S-SEADETİ VE’L-İCLAL EL-MAHFUF Bİ SUNUFİ AVATİFİ’L-A’LA DİYARBEKİR VALİSİ VEZİRİM(boş)NİN EDAMALLAHÜ TEALA İCLALEHÜ… AMED SANCAĞINDA VAKİ’MEVLAN (boş) KADISI ZİDE FAZLÜHÜ TEVKİ’-İ REF’-İ HUMAYUN VASIL OLUCAK MALUM OLA Kİ KAZA-İ MEZBURE TABİ(boş) NAM KARYE SAKİNLERİNDEN SADAT-I KİRAMDAN NE ŞEYH MÜRSEL AHALİSİNDEN SEYYİD KUBAT VE SEYYİD ALİ VE SEYYİD İSA VE SEYYİD İBRAHİM VE SEYİD ABDULLAH VE SEYYİD İBRAHİM ZİDE ŞANUHUM SÜDDE-İ SAADETİME ARZ-I HAL EDİP SAHİHÜ’N-NESEB SADAT-I KİRAMDAN OLUP İSBAT-I NESEB ETTİKLERİNE YEDLERİNDE İSTANBUL NUKEBASINDAN MA’MULUN BİH HUCCET TEMESSÜKLERİ OLUP ÜZERLERİNE EDASI LAZIM GELEN EMR-İ ŞERİFİMLE VAKİ’TEKALİFTEN TAHAMMÜLLERİNE GÖRE HİSSELERİNE İSABET EDEN AHALİ-İ KARYE İLE MEAN CEMİ’İYYET-İ MEMURE EDAYA KUSURLARI OLMAYUB EKL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARINDAN BİLAS EMR-İ ŞERİF TEKALİF-İ ŞAKKKA MUTALEBESİYLE TEADDİ VE RENCİDE VE REMİDE OLUNMALARI İCAB ETMEZ İKEN EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARINDAN HİLAF-I ŞER’ VE KANUN VE BİLA EMR-İ HUMAYUN TEKALİF-İ ŞAKKA MUTALEBESİYLE TAADDİ VE REMİDEDEN HALİ OLMADIKLARIN BİLDİRİP EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARININ HİLAF-I ŞER’ VE KANUN VE BİLA EMR-İ HÜMAYUN TEKALİF-İ ŞAKKA MUTALEBESİYLE BUNLARI TAADDİ VE RENCİDE VE REMİDE ETTİRİLMEYİP MEN’ DEF’ OLUNMAK BABINDAN HÜKMÜ HÜMAYUNUM RİCA EYLEDİKLERİ(ECELDEN) KANUN ÜZERE AMEL OLUNMAK EMRİM ÜZRE VUSUL BULDUKLARI BU BABDA SADIR OLAN EMRİM ÜZRE AMEL DAHİ HUSUSU MEZBURE TAMAMI MUKAYYED OLUP GÜNLER İ’LAM OLDUĞU ÜZRE İSE EYYAM-I SAADET-İ ENCAMIMIN KİMESNEYE ZULÜM VE TEADDİ OLUNDUĞUNA KAT’AN RIZAYI ŞERİFİM YOKTUR BUNLAR ÜZERLERİNE LAZIMESİNİ TAKADDÜM GELEN… EMR-İ ŞERİFİM …….. TAHAMMÜLLERİNE GELEN HİSSELERİNE İSABET EDENİ AHALİ-İ KARYE İLE MEAN CEMİYET-İ ME’MURE EDA EYLEDİKTEN SONRA EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARINDAN HİLAF-I ŞER’ VE KANUN VE BİLA EMR-İ HÜMAYUN TEKALİF-İ ŞAKKA MUTALEBESİYLE BUNLARI TAADDİ VE RENCİDE VE REMİDE ETTİRMEYİP MEN’ VE DEF’ EYLEYESİZ MİN BA’D HİLAF-I ŞER’ VE KANUN VE BİLA EMR-İ HÜMAYUN KİMESNEYE İŞ ETTİRMEYİP VE KAZİYYEDE ALAKA MADHALİ OLMAYANLARI DAVALARINA KARIŞTIRMAYIP İŞLEMEYENLERİ YAZIP ARZ EDİP HUSUS-İ MEZBUR İÇİN BİR DAHİ EMR-İ ŞERİFİM EYLEMEYESİZ ŞÖYLE BİLESİZ ALAMET-İ ŞERİFEYE İ’TİMAD KILASIZ TAHRİREN Fİ EVASIT-I ŞEVVAL SENE SEB’İN VE MİE VE ELF


( KISMEN SADELEŞTİRİLMİŞ MEALİ)
( DİYARBEKİR VALİLİĞİNCE VERİLMİŞTİR)

MUSTAFA HAN OĞLU OSMAN DAİMA MUZAFFER OLSUN

KEREM SAHİBİ VEZİR ÇOK ŞEREF SAHİBİ MAREŞAL VE ALEMİN NİZAMI DİYARBEKİR VALİSİ VEZİRİM! DİYARBEKİR SANCAĞINDA MEYDANA GELEN OLAYI MEVLANA KADISI, BİLGİSİ ÇOK DİVANI HÜMAYUNUN NİŞAN MEMURUNA BİLDİRECEK.
BİLİNE Kİ ADI GEÇEN KAZADA (BOŞ) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN, PEYGAMBER SOYUNDAN VE ŞEYH MÜRSEL AHALİSİNDEN SEYYİD KUBAD, SEYYİD ALİ, SEYYİD İSA, SEYYİD İBRAHİM, SEYYİD ABDULLAH, -ŞANLARI ARTSIN- SAADET KAPIMA HALLERİNİ ARZ ETMİŞLERDİR.
SOYLARININ GERÇEKTEN SAADAT-I KİRAMDAN GELDİKLERİNİ İSBAT ETTİKLERİ, ELLERİNDE İSTANBUL VALİLİĞİNCE DEELİLLİ VE TASDİKLENMİŞ OLUP ÜZERLERİNE ÖDENMESİ LAZIM GELEN ŞEREFLİ EMRİMLE TAHAMMÜLLERİNE GÖRE HİSLERİNE İSABET EDEN VE KÖY AHALİSİNCE ÖDENMEKTE OLAN VERGİLERİ ÖDEMEYE TABİ OLMADIKLARI HALDE İLGİLİ MAKAMLARIN VERGİ TALEB ETTİKLERİ VE İSTEDİKLERİYLE BU ŞAHISLARI RENCİDE ETMEMELERİ MAKAMIMCA RİCA OLUNUR .
BU KANUN İZERE HÜKÜM VERİLMESİ TARAFIMCA UYGUN BULUNMUŞTUR. BU VE BENZERİ HADİSELERE ŞEREFLİ RIZAM YOKTUR VE BUNLARIN TEKRAR VUKU BULMASI AÇIKÇA ZULÜMDÜR. BU ŞEREFLİ DELİLE (BELGEME) İTİMAT EDESİNİZ.
ŞEVVAL AYI ORTALARI, 1170/1756 

Haymana Yenice Fermanı-2 ve Tercümesi

 

1780 tarihli Haymana Yenice(Gözgöz)lilerin atalarına verilmiş ferman(II.si)

Tercümesi:

I. ABDÜLHAMİD

AKZA KUZATÜ’L-MÜSLİMİN EVLA VÜLATÜ’L-MÜVAHHİDİN MADENÜ’L-FAZLİ VE’L-YAKİN RAFİÜ A’LAMİ’Ş-ŞERİATİ VE’D-DİN VARİS-İ ULUMİ’L-ENBİYAİ VE’L-MÜRSELİN EL-MUHTASS Bİ MEZİDİ İNAYETİ MELİKU’L-MUİN AMED VE ERZURUM ZİDET FAZLUHUM VE MEFAHİRÜ’L-KUZAT VE’L-HÜKKAM MEADİNÜ’L-FEZAİL…..DİYARBEKİR…..ERZURUMDA VAKİ’ ZİKR…..MURURİLERİN BULUNDUKLARI KAZALARIN KUZAT VE V-NUVVABİ ZİDE FAZLUHUM TEVKİ’-İ REFİ’-İ HÜMAYUN VASIL OLUCAK MALUM OLUR Kİ EİZZSE-İ KİRAMDAN İMAM-I BAKIRİ VE ZEYNELABİDİN EVLATLARINDAN OLAN SADAT-I KİRAMDA MEFAHİRÜ’L-EMAN İKRAM SEYYİD KUBAT SEYYİD ABDİ HACI VE SEYYİD MEHMED VE SEYYİD OSMAN VE SEYYİD MUSTAFA….. VE SEYYİD YUSUF VE ZİDE ŞEREFÜHÜMÜN SÜDDE-İ SAADETİME ARZIHAL EDİP BUNLAR SAHİHÜ’N-NESEB OLAN SAADAT-I KİRAMDAN OLUP İSBAT-I NESEP EYLEDİKLERİNE İSTANBUL NÜKEBASINDAN YEDLERİNDE MAMULUN BİH HUCCET VE TEMESSÜKLERİ OLUP TAHT-I KAZANIZA TABİ KASABAT VE KURA TOPRAKLARINDA Bİ’L-FİİL ZABT VE TASARRUFLARINDA HANE AVARIZINA BAĞLI NİKABLIK? OLUNMAK …..EMLAK VE YERLERİ OLMAYIP MURUR VE UBUR EYLEDİKLERİ MAHALLELERDE DAHİ İCAB ETMEZ İKEN AHALİLERİ SİZ DAHİ BİZİMLE MEAN TEKALİFTEN HİSSE VERİNİZ DİYE TAADDİ VE EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFINDAN DAHİ BİLA EMR-İ ŞERİF TEKALİF-İ ŞAAKKA MUTALEBE VE KASABAT VE KURA ZABITLAR DAHİ RUSUM ….. TALEBİ İLE HİLAF-I KANUN RENCİDE EYLEDİKLERİN BİLDİRİP HİLAF-I KANUN OLVECİHLE TAADDİ VE TASALLUTLARI MEN’ VE DEF’ OLUNMAK BABINDA EMR-İ ŞERİFİM RİCA EYLEDİKLERİ ECELDEN KANUN ÜZERE AMEL OLUNMAK EMRİM OLMUŞTUR BUYURDUM Kİ(BOŞ) VUSUL BULDUKTA BU BABDA SABIR OLAN EMRİM ÜZRE AMEL DAHİ HUSUS-İ MUZBURE TAMAM-I MUKAYYED OLUP….. EMLAK VE YERLERİ YOKSA SAHİHU’N-NESEB SADAT-I KİRAMDAN OLUP İSABAT-I NESEB EYLEDİKLERİNE İSTANBUL NUKEBASINDAN YEDLERİNDE MAMULUN BİH HUCCET EMESSÜKLERİ VAR Kİ AHALİLERİNE HİLAF-I KANUN SİZ DAHİ BİZİMLE MEAN VAKİ’OLAN TEKALİFTEN HİSSE VER DEYU TAADDİ VE EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARINDAN DAHİ…TAKALİF-İ ŞAAKKA TALEBİ KASABAT VE KURA ZABITLARINA DAHİ RUSUM U RAİYYET MUTALEBESİYLE HİLAF-I KANUN BUNLARIN TAADİ VE (TASARRUF) ETTİRMEYİP MEN’ VE DEF’ EYLEYESİZ. MİN BA’D ŞER-İ ŞERİFE VE KANUNA VE EMR-İ ALİŞANIMA MUHALİF KİMESNEYE İŞ ETTİRMEYİP HUSUS-İ MEZBUR DAHİ EMR-İ ŞERİFİM….. MUHAYYEM? EYLEMEYESİZ ŞÖYLE BİLESİZ ALAMAT-I ŞERİFE İTİMAT KILASIZ. TAHRİREN EVASIT-I ŞEHR-İ SAFERU’L-HAY SENE ERBAUN VE TİS’İN VE MİE VE ELF.


( KISMEN SADELEŞTİRİLMİŞ MEALİ)
(DİYARBEKİR VALİLİĞİNCE VERİLMİŞTİR)

I. ABDULHAMİT
MÜSLÜMANLARIN KADILARININ EN BÜYÜĞÜ MUVAHHİDLERİN VALİLERİNİN EN ÜSTÜNÜ, FAZİLET VE YAKİNİN MADENİ, ŞERİAT VE DİN SİMGELERİNİN YÜCELTİSİ , ENBİYA VE RESULLERİN İLİMLERİNİN VARİSİ, MELİKU’L-MUİN OLAN ALLAH’IN YARDIMI İLE AMED VE ERZURUM – FAZİLETLERİ ZİYADE OLSUN – KADI VE HAKİMLERİN İFTİHARI VE FAZİLET MADENİ… DİYARBEKİR… ERZURUM’DA ADI GEÇEN… GÖÇEBELERİN BULUNDUKLARIN KAZALARIN KADI VE NAİBLERİ – FAZİLETLERİ ZİYADE OLSUN – YÜCE EMRİMİZ ORAYA VARDIĞINDA BİLESİNİZ Kİ İLERİ GELENLERDEN İMAM BAKIR VE ZEYNEL ABİDİN EVLATLARINDA OLAN YÜCE SEYİDLERDEN SEYYİD KUBAD, SYYİD ABDİ, HACI VE SEYYİD MEHMED VE SEYYİD OSMAN VE SEYYİD MUSTAFA ….. VE SEYYİD YUSUF – ŞEREFLERİ ZİYADE OLSUN – YÜCE MAKAMIMA BAŞVURMUŞLARDIR. ZİKROLUNAN ŞAHISLAR NESEB-İ SAHİH ( GERÇEKTEN PEYGAMBER SOYUNDAN OLDUKLARINI İSBAT ETTİKLERİ İSTANBUL NAKİBLENCE ELLERİNDE GEÇERLİ BELGELER MEVCUTTUR . KAZAMIZA BAĞLI BULUNAN KASABA VE KÖYLER TOPRAKLARINDA ZABT VE TASARRUFTA BULUNABİLİRLER. BU ŞEREFLİ ŞAHISLARIN VERGİLERDEN MUAF TUTULMALARI EMRİM OLUNMUŞTUR.

SAFER AYININ ORTALARI 1194/1780
Haymana Yenice Fermanı-3 ve Tercümesi

 

1815 tarihli Haymana Yenice(Gözgöz)lilerin atalarına verilmiş ferman(III.sü)

Tercümesi:

II.MAHMUD

MEFAHİRÜ’L-KUZAT VE’L-HÜKKAM VE MAARİFÜ’L-FEZAİL VE’L-KİRAM ZİKR-İ ATİ KİMESNELERİN ANKARA SANCAĞI DAHİLİNDE KEŞAN VE KENDİR KAZALARINDA KUZAT VE NUVVABI ZİDE FAZLUHUM TEVKİ!-İ REFİ’-İ HÜMAYUN VASIL OLUCAK MALUM OLDUR Kİ KONAR VE GÖÇER GÖÇEBE TAİFESİNDE İMAM-I BAKIR VE ZEYNELABİDİN EVLADINDAN OLAN KİRAMDAN SEYYİD HÜSEYİN VE SEYYİD… VE SEYYİD SÜLEYMAN VE SEYYİD MUSA VE SEYYİD KEMAL ZİDE ŞEREFÜHÜM SÜDDE-İ SAADETİME ARZ-I HAL EDİP BUNLAR SAHİHÜ’N NESEB OLAN KİRAMDAN VE İSBAT-I NESEB EYLEDİKLERİNE İSTANBUL NÜKEBASINDAN YEDLERİNDE MAMULUN BİH HUCCET VE TEMESSÜKLERİ OLUP TAHT-I KAZANIZDA VAKİ’ VE KURA TOPRAKLARINDA BİLFİİL ZAPT VE TASARRUFLARINDA HANE AVARIZINA BAĞLI NİKABLIK… İCAN EDER EMLAK VE YERLERİ OLMAYIP TAADDİ OLUNMALARI ETMEZ İKEN VE KENDİR EYLEDİKLERİ KASABAT VE KURA AHALİSİ ZUHUR BİRLE ÜZERİMİZE BA EVAMİR-İ ALİYYE VARİDE OLAN TEKALİFTEN SİZ DAHİ BİZİMLE MEAN HISSE VERİNİZ DİYE TAADDİ VE EHL-İ ÖRF TAİFESİ TARAFLARINDAN DAHİ BİLA EMR-İ ŞERİF…KASABAT VE KURA ZABITLARI CANİBLERİNDEN RUSUM U RAİYYET TALEBİYLE HİLAF-I KANUN RENCİDE OLUNDUKLARINI BİLDİRİP KANUN ÜZRE AMEL OLUNUP MERKUMLARIN HİLAF-I KANUN OLVECHİLE VAKİ’ OLAN TAADDİLERİ MEN’ VE DEF’ OLUNMAK BABINDA EMR-İ ŞERİFİM SUDURUNU İSTİDA ETMELERİYLE MERKUMLAR SAHİHÜ’N NESEB OLAN KİRAMDAN İSBAT-I NESEB EYLEDİKLERİNE İSTANBUL NÜKEBASINDAN YEDLERİNDE MAMULUN BİH HUCCET VE TEMESSÜKLERİ VAR İSE (Kİ) VE KEŞAN VE KENDİR EYLEDİKLERİ KASBAT VE KURA TOPRAKLARINDA BİLFİİL ZABT VE TASARRUFLARINDAN HANE-İ AVARIZA BAĞLI NİKABLIK OLUNMAK İCAB EDER KADİMİ EMLAK VE YERLERİ YOKSA KASABAT VE KARYE AHALİSİ ÜZERLERİNE BA EDA MER’İYYE VARİD OLAN HISSE VE EHL-İ ÖRF TAİFESİ CANİBLERİNDEN DAHİ BİLA EMR-İ ŞERİF NİKABLIK ŞAKKA VE KASABAT VE KURA ZABITLARI CANİBLERİNDEN DAHİ RUSUM U RAİYYET TALEBİYLE TAADDİ OLUNMALARI MUĞAYIR-I KANUN OLMAKLA KANUN ÜZERE AMEL OLUNMAK BABINDA FERMAN-I ALİŞAN SADIR OLMUŞTUR BUYURULDU … VUSUL BULDUKTA BU BABDA SADIR OLAN EMRİM ÜZRE DAHİ HUSUS-İ MEZBURE … VE YEDLERİNDE OLAN HUCCET VE TEMESSÜKLERİNE NAZAR EYLEYİP GÖRESİN… AHALİSİTARAFINDAN HİLAF-I KANUN HİSSE NİKABLIK VE EHL-İ TAİFESİ CANİBLERİNDEN DAHİ BİLA EMR-İ ŞERİF TEKALİF-İ ŞAKKA VE KASABAT VE KURA ZABITLARI CANİBLERİNDEN DAHİ RUSUM U RAİYYET MUTALEBESİYLE TAADDİ ETTİRMEYİP MEN’ VE DEF’ EYLEYESİZ MİN BA’D KANUN VE EMR-İ ALİŞAN KİMESNEYE İŞ İNDİRMEYİP HUSU-İ MEZBUR İÇİN BİR DAHİ EMRİM….. EYLEMEYESİZ TAHRİREN Fİ EVASIT-I ŞEHR-İ Zİ’L-KABE eş-ŞERİFE İHDA VE SELASİN VE MİETEYN VE ELF.
Bİ MAKAMI KOSTANTINİYYE el- MAHRUSE(KISMEN SADELEŞTİRİLMİŞ MEALİ)
II.MAHMUD

(ANKARA SANCAĞINA VERİLMİŞTİR)
ANKARA SANCAĞI DAHİLİNDE KEŞAN VE KENDİR KAZALARINDA KADI VE NAİBLER BİLSİNLER Kİ AŞAĞIDA ADI GEÇEN GÖÇEBE TAİFESİNDEN İMAM BAKIR VE ZEYNEL ABİDİN EVLATLARINDAN OLAN SEYİT HÜSEYİN, SEYYİD SÜLEYMAN, SEYYİD MUSA VE SEYYİD KEMAL – ŞEREFLERİ ZİYADE OLSUN – YÜCE MAKAMIMA HALLERİNİ ARZEDİP SEYYİD OLDUKLARINI İSBAT ETTİKLERİNDEN İSTANBUL NAKİBLERİNCE ELLERİNE BELGE VERİLMİŞTİR. DOLAYSIYLA BULUNDUKLARU KASABA VE KÖYLER TOPRAKLARINDAN EMLAK VE YERLERİ OLMADIĞI İÇİN VERGİ ÖDEMELERİ GEREKMEZ İKEN KEŞAN VE KENDİR AHALİSİNDEN KENDİLERİNE VERGİLERDEN HİSSE VERİNİZ. KENDİLERİNDEN VERGİ ALINMAMASI İÇİN FERMAN SADIR OLMUŞTUR. SİZE ULAŞTIĞINDA BU FERMANLA AMEL EDİNİZ. KOSTANTİNİYYE (İSTANBUL)
ZİLKADE AYI ORTALARI 1231/1815


Haymana Ataköy(Kaltaklı) Fermanı(Vakfiyesi)

 

Haymana Ataköylülere ait ferman(vakfiye)

Tercümesi:

 Evkaf-ı mülhakadan Ankara vilayetinin Haymana kazasında Kaltaklı karyesinde vaki' Ömer Efendi İbn-i Hüseyin camii şerifinde ber vechi hasbihitabet(lik) tevcihine dair varid olan inha üzerinde muamele-i mukteziye ....... mezkure mutasarrıfı bani muma ileyh Ömer'in vefatı vukuuyla mahlülünden kebiroğullarından ledeyi'l-imtihan ehliyeti nümayan olan işbu rafi'u tevk'i ref'iü'-şani hakani etale zide salahahü uhdesine tevcihi mahkeme-i teftişten tenazum olunan i'lam üzerine makam-ı nezaret-i evkaf-ı humayundan bi' t-telhis ledeyi'l-arz binüçyüz yirmi senesi Ramazan-ı şerifin yirmi birinci günü şeref ...... sudur eden hatt-ı humayun şevketmarkun-i şahanem mucibince hitabet-i mezkure muma ileyhe tevcih olunmakla bu beratı verdim ve buyurdum ki muma ileyh salifü'z-zikr ber vech-i hasbi hitabet ..... bila kusur edayı hüsn-i hizmet etmek ve terk ve tekasül eder ise ref'inden ahara verilmek şartıyla mutasarrıf ola tahriren fi'l-yevmi't-tasi' ve'l-irin min şehr-i zi'l-kade sene seb'un ve 'işrin ve selase mie ve elf (29 zilkade 1327) 12 Aralık 1909.

Kaynak: Ramazan ÖZTÜRK(Mesaj Panosu) "Bu belge,  Ataköy'ün ilk camisi olan İbn Hüseyin Camii'nin vaiz ataması ve camiye maddi yardım yapılması için bugünkü adıyla vakıflar genel müdürlüğünün, köyün ağası olan Arap Ağa'ya verdiği, 12 Aralık 1909 tarihli, o döneme göre beş kuruşluk kağıt üzerine yazılmış vakfiyedir. Sultan Reşat tarafından gönderilmiştir."Ataköy(Kaltaklı) Fermanı (2)

 

Tercümesi
II.Mahmud
Kıdvetü'n-nüvvebi'l-müteşerr'in Ankara kadısı naibi Mevlana ......... zide ilmühü tevki'i ref'i'i hümayun vasıl olıcak ma'lum oldur ki Ankara kasabası Katib-i hümayunuma arz-ı hal edip bunlar sahihü'n-nesb sadat-ı kiramdan ve isbat-ı neseb eylediklerine yedlerinde İstanbul nükbasından mamul bir siyadet huccet ve temessükleri vakfiye-i mezbure toprağında bi'l-fiil zabt ve tasarruflarında hane avarızına bağlı tekalif alınmak icab eder kadimi re'aya emvalin ve yine mezbureye evamir-i şerife ile varide olan tekaliften tahammüllerine göre hisselerine isabet eden hisse-i mezbure ahalisiyle emr ve defter mucibince cem'ine memure olan ba rusum-i raiyyet ve bila emr-i şerif tekalif-i şakka mutalebesiyle ta'addi olunmak yine mezbure zabıtı tarafından hilaf-ı kanun rusum-i raiyyet talebini ve ehl-i örf taifesi caniplerinden dahi emr-i şerif tekalif şakka mutalebesiyle taadiden hali oldukların bildirip kanun üzere amel olunup kasaba-i mezbure zabıtı tarafından hilaf-ı şeriyye ehl-i örf taifesi caniplerinden dahi bila emr-i şerif tekalif-i şakka mutalebesiyle vaki' olan teaddileri men' ve ref' olunmak babında emr-i şerifim sudurunu istid'a etmeleriyle kanun üzere amel olunmak babında ferman-ı alişanım sadır .... emr-i şerifim sudur(buldukta) sadır olan emrim üzere amel dahi husus-i mezbure tamam mukayyed olup göre ... sahihü'n-nesb sadat-ı kiramdan olup isbatı neseb eylediklerine yedlerinde İstanbul nükebasından mamul bir siyadet-i hüccet temessükleri var ise ve kasaba-i mezbure toprağından bi'l-fiil zabt ve tasarruflarında hane avarızına bağlı tekalif alınmak icab eder kadimi bir ... ve yerleri yok ise kasaba-i ..... larda olan tekaliften tahammüllerine göre hisselerine isabet edeni kasaba-i mezbure ahalisiyle emr ve defter mucibince cem'ine memure eda eylediklerinden sonra kasaba-i mezbure zabıtı hilaf-ı kanun rusum-i raiyyet ve ehl-i örf (sahibi) caniblerinden dahi bila emr şerif mutalebesiyle taaddi rencide ettirmeyip men' ve def' edesin min ba'd kanun ve emr-i humayunuma muhalif kimesneye iş erdirmeyip husus-i mezbur için bir dahi emrim varid ....... eylemeyesin ve şöyle bilesin alameti şerife itimad kılasın.
imza mahsure-i kostantiniyye

Tercümesi
I.Abdulmecit
(Yazım Tarihi: hicri 1256, cemeziyelahir (miladi 1841, Ağustos))
'...kazalar muhassılı Zühdi zide mecdühü fahru'l-emasil ve'l-akran azayı meclis-i memleket zide kadruhum tevki'i ref'i humayun vasıl olıcak malum oldur ki Ankara kasabası sakin-..... isbat-ı nesp eylediklerinden İstanbul nakibü'l-eşrafı tarafından yedlerinde ma'mul bir huccet ve temessük ve kasaba-i mezbure toprağında bi'l-fiil zabt ve tasarruflarında hane avarızına bağlı tekalif olunmak icab eder......kasaba-i mezbure ahalisiyle mean cum'a eda ederler iken kendilerinden rüsum-i raiyyet ve bila emr-i şerife tekalif-i şakka mutalebesiyle taddi olduğundan kanun üzere amel olunmak .... evail-i rebiü'l-ahirinde merkumun oğulları Seyyid İbrahim ve Seyyid Ali Seyyid Mehmed ve diğer Seyyid Mehmed ve diğer Seyyid İbrahim ve Seyyid Yusuf ne diğer Seyyid Yusuf ve Seyyid Abdullah ve Seyyid Süleyman ve Seyyid Emin ve Seyyid ..... olan emr-i alişan cülüs ü hümayun li'l-makrun bi'ş-şahanem şeref vukuuna mebni tecdidi lazım gelmiş olduğu beyanıyla tecdiden emr-i münifi itası bu defa arz-ı hal (dest-i Nihal) olunmakla divan-ı hümayunumda ...... sadat-ı kiramdan olup isbat-ı nesep eylediklerinde yedlerinde Dersaadetin nakibü'l-eşrafı tarafından memhur ve mamul bir senedi olanlardan ve bir kasaba ve karye ahalisi üzerlerine ba evamir-i aliye varid olmakla ..... ..... isbat edeni ol kasaba ve karye ahalisiyle cem'ine memure eda edenlerden resmi raiyyet ve bila emr-i şerife tekalif-i şakka ve ziyade hisse teklifine mutalebe olunmak kavanin-i sabıka .... ve kurada kain ahalinin emvail ve arazisi ve mahsulleri marifetleriyle bi't-tahrir havas ve evkaf ve muaf ve gayri muaf siyak tutularak ahalinin vergisine herkesin hal ve tahammülüne göre .... azayı meclis marifetleriyle muvafık ve tahkik ve tanzimatı hayriyye layıkıyla ve tevfikiyenin iktizası tesviye ..... Olunmak husus meclis-i valayı ahkam-ı adliyemde ittifakı eda ile karargir.. kavanin kılınmış olmakla vech-i meşruh üzere amel olunmak fermanım olmağın imdi siz ki müşir-i müşar naib ve azayı meclis-i memleket muma ileyhim .... olunduğu üzere .... senetleri olduğu halde resm-i raiyyet ve bila emr-i şerif tekalif-i şakka mutalebesiyle taaddi olunmaması ve kasaba-i merkume ahalisi üzerlerine evamir-i aliye varsa vücuda ve kuvve-i maliyelerinin derecesine tatbiken ber mucib-i şurut ber vech-i ta'dil iktizasının icrası hususuna mubaderet ve tarafı eşref-i padişahanem için sadır olunmuş ...... imtisalin mazumunu ile amil ....... olasız şöyle bilesiz alamet-i şerife itimat kılasız tahriren fi evail-i şehr-i cemaziyel ahir sen sittun ve hamsun......
Mahruse-i kostantıniyye'
Haymana Yukarısebil(Şavlu) Fermanı

 

Yukarısebil Fermanı:

Dipdede Fermanı(Konya/Kulu)

 

Yenice(Gözgöz-Sındıran) Şeceresi(Haymana/Ankara)

 

Yurtbeyli Şeceresi(Haymana/Ankara)

 

 
  SİTEMİZİ TOPLAM 219370 ziyaretçi ZİYARET ETTİ Copyright: Kavak Web Tasarım  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=